Venujte nám 2% z dane - Ako na to?

 Milí rodičia a priatelia MyDANCE

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho občianskeho združenia, ktoré vedie tanečnú školu MyDANCE Street Dance Studio. Tým, že nám poukážete 2% z Vašich daní budeme môcť zlepšiť kvalitu vyučovania, vybavenia aj pre Vaše deti. Zároveň by sme radi poďakovali darcom z predošlého roka, veľmi si Vašu podporu vážime.

POZOR – 30% prostriedkov, ktoré darujete, si môžete uplatniť priamo na Vaše dieťa (platba mesačného členského poplatku, súťažný kostým pri súťažných deťoch atď.) Ak teda máte možnosť, oslovte aj svojich známych alebo rodinu a získajte pre Vaše dieťa viac finančných prostriedkov. Ak však chcete uplatniť 30% na Vaše dieťa je nutné zaškrtnúť vo VYHLÁSENÍ (viď nižšie v postupe) súhlas so zaslaním údajov -  meno, priezvisko, adresa (sumu nám nikdy daňový úrad neposiela).

Než podáte tlačivo na daňovom úrade (príp. pošlete na DÚ poštou), budeme potrebovať kópiu tlačiva „Vyhlásenie“, aby sme podľa Vašej darovanej sumy vypočítali, koľko peňazí si môžete uplatniť na svoje dieťa. Konkrétne sumy od darcov nám totiž nikdy daňový úrad neposkytuje.

Pokiaľ ešte nemáte žiadnu nadáciu alebo občianske združenie, ktoré podporujete, prejdite si prosíme nasledujúci postup a zvážte, či by ste boli ochotní nás podporiť. V mene nás aj Vašich detí, vopred ďakujeme.

 

Postup pri darovaní – ak ste zamestnanec :

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľný vzor sa otvorí po kliku...)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť zo zákona minimálne 3 €.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie (predvyplnený editovateľný vzor sa otvorí po kliku...).
 5. Údaje o prijímateľovi sú už pred-vyplnené, do Vyhlásenia uveďte sumu, ktorú nám chcete poukázať a vyplňte osobné údaje.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane možno podať do 30.4.2023 na adresu daňového úradu : Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
 8. Prípadne môžete vyplnené tlačivá odovzdať v MyDANCE, my ich doručíme za vás.
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech prijímateľa.

 

Postup pri darovaní – ak ste fyzická osoba/živnostník/právnická osoba :

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. V daňovom priznaní pre fyzické osoby alebo daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť :

 

IČO : 48 413 844 (vypisuje sa do kolónky zarovnané sprava)

SID : nemáme, nechajte prosím prázdnu kolónku

Právna forma : občianske združenie

Názov : Tanečný klub MINI Žilina

Adresa : Rajecká cesta 2789/3, 010 01 Žilina

 

 1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v náš prospech.

 

Ďakujeme každému za prípadnú podporu Vašimi 2% z dane. 

Design by Alesh